Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі

E-data витрати

Перелік транзакцій

Верхнянський ліцей🔗 239012090
Одержувач
ФОП Гошовський В. М.
Призначення платежу
0671021;2240;облашт. споруд цив. зах. (укриття)(посл.алмазн. рiзки отвору дверн.);дог. №36 вiд 11.08.22р.,акт№1 вiд 11.08.22;без ПДВ(п. п. 2 п. 19 ПКМУ 590).
19.08.2022
5 000 UAH
Верхнянський ліцей🔗 239010478
Одержувач
АТ "Прикарпаттяобленерго" фiлiя "Захiд
Призначення платежу
0671021;2273;опл. за розподiл електроенергiї;зг. дог. №5 вiд 21.01.2022р., акт №7 вiд 08.08.22р.;в т.ч.ПДВ-170,17 грн.(п.п. 2 п. 19 ПКМУ 590).
19.08.2022
1 021.04 UAH
Верхнянський ліцей🔗 239010479
Одержувач
Iвано-Франкiвське ДП по торгiвлi МОНУ
Призначення платежу
0671021;2240;опл. за посл. з обслугов. автомоб. транспортом;зг. дог. №34 вiд 28.07.2022р.,акт №1 вiд 28.07.22;без ПДВ (п. п. 2 п. 19 ПКМУ 590).
19.08.2022
226.81 UAH
Верхнянський ліцей🔗 239010480
Одержувач
ТОВ "Калуська iнформацiйна мережа"
Призначення платежу
0671021;2240;опл. за посл. iнтернету за 08 мiс.;зг. дог. №2 вiд 20.01.2022р.,акт №ОУ-0002873 вiд 08.08.22;без ПДВ (п. п. 2 п. 19 ПКМУ 590).
19.08.2022
250 UAH
Верхнянський ліцей🔗 239010481
Одержувач
ТОВ "Прикарпатенерготрейд"
Призначення платежу
0671021;2273;опл. за електроенергiю;зг. дог. №2502077 вiд 15.01.2022р., акт №1 вiд 08.08.22р.;в т.ч. ПДВ-393,78 грн.(п.п. 2 п. 19 ПКМУ 590).
19.08.2022
2 362.68 UAH
Станьківська гімназія🔗 239016481
Одержувач
ТОВ "Прикарпатенерготрейд"
Призначення платежу
*;0661021;2273; за електроенергiю;зг.дог.№2502076 вiд 04.02.2022р., акт №8 вiд 11.08.2022р.; в.т.ч.ПДВ 93,88 (п.п.2 п.19 ПКМУ 590)
19.08.2022
563.3 UAH
Станьківська гімназія🔗 239016482
Одержувач
ПП "Захiдавтотранс""
Призначення платежу
0661061;2240;опл. послуг за обслуговування автомоб. транспорт.; зг. дог.№4 вiд 08.02.2022., акт №5 вiд 10.08.2022р.; (п.п.2 , п.19 ПКМУ 590)
19.08.2022
457.32 UAH
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Верхнянської сільської ради ОТГ"🔗 239052758
Одержувач
КНП"ЦПМСД"Верхнянської ОТГ
Призначення платежу
0112111,2610,заробiтна плата за I половину серпня м-ця 2022 року;п.п.2 п.19 ПКМУ 590
19.08.2022
11 465 UAH
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Верхнянської сільської ради ОТГ"🔗 239052759
Одержувач
Iвано-Франкiвськгаз Оператор газорозп
Призначення платежу
0112111;2610; за роз. прир.газу;згiдно угоди №22/21вiд 25.01.2021року та акт.82035972 вiд 12.08.2022року; в т.ч.ПДВ 370,31грн.п. п. 2 п.19 ПКМУ 590
19.08.2022
2 221.87 UAH
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Верхнянської сільської ради ОТГ"🔗 239052760
Одержувач
" Прикарпаттяобленерго" "Захiдна"
Призначення платежу
.0112111;2610 за розп. електроен.зг.дог.2501952 вiд 09.02.2022р. та акт. 2501952 вiд 12.08.2022р..в т. ч. ПДВ -147,67грн;п.п.2 п.19ПКМУ 590
19.08.2022
886.01 UAH
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Верхнянської сільської ради ОТГ"🔗 239052761
Одержувач
ТОВ "Прикаопатенерготрейд"
Призначення платежу
0112111;2610 за ел. зг.д.2501952вiд 21.12.2021звiт вiд 21.12.2021UA-2021-11-16-007231-а,та акт 2501952/7вiд 12.08.2022.в т.ч. ПДВ -295,88.п п 2 п 19 ПКМУ 590
19.08.2022
1 775.28 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238849474
Одержувач
Лукасевич Галина Володимирiвна
Призначення платежу
7791700;2730;од.гр.д.вл.жит.пр.якi розм.ВПО Лукасевич Галинi Володимирiвнi iд.к.2819509449для зар.на р.UA653052990262036400934279084зг.реє.№01(п.п.2п.19ПКМУ590)
18.08.2022
915.74 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238838531
Одержувач
АТ "Укрпошта"
Призначення платежу
0113242;2240;поштовий збiр з допомог малозабезпеченим; (п.п.2 п.19 ПКМУ590)
18.08.2022
280 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238838532
Одержувач
ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №2
Призначення платежу
0113242; 2730; одноразова грошова допомога малазабезпеченим згiдно списку та згiдно реєстр.№02 вiд 09.08.2022 року ;(п.п.2 п.19 ПКМУ590)
18.08.2022
36 000 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238838533
Одержувач
АТ"Iвано-Франкiвсьгаз"
Призначення платежу
0113242;2730; вiдшкодування витрат на спожив.розполдiл природного газу iнвал.зору згiдно акту звiряння послуг №7 ;без ПДВ (п.п.2 п.19 ПКМУ 590)
18.08.2022
47.35 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238801220
Одержувач
Верхнянська сiльська рада
Призначення платежу
0113104; 2111;розрахунковi за серпень м-ць 2022 року. (п.п.2 п.19 ПКМУ590)
17.08.2022
479.36 UAH
Довговойнилівський ліцей🔗 238770054
Одержувач
Якiмечко Марiя Iгорiвна
Призначення платежу
0681021;2730;стипендiя учням за 07-08 м-ць 2022р.зг.зведеного реєстру №5 вiд 11.08.2022р (п.п.2п.19 ПКМУ 590)
16.08.2022
600 UAH
Довговойнилівський ліцей🔗 238770055
Одержувач
Олексин Ярина Олегiвна
Призначення платежу
0681021;2730;стипендiя учням за 07-08 м-ць 2022р.зг.зведеного реєстру №5 вiд 11.08.2022р (п.п.2п.19 ПКМУ 590)
16.08.2022
600 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238760068
Одержувач
Микитин Iван Юрiйович
Призначення платежу
7791700;2730;од.грош.доп.власн.житлов.прим. якi розм.ВПО для поповнення рахунку Микитин Iван Юрiйович зг.реє.№05(п.п.2п.19ПКМУ590)
16.08.2022
561.26 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238760070
Одержувач
ТВБ №10008/0142
Призначення платежу
7791700;2730;од.гр.доп.власн.жит.прим.якi розм.ВПО згiдно списку та реєстру №02 вiд 09.08.2022 року (п.п.2п.19 ПКМУ590)
16.08.2022
5 730.76 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238760071
Одержувач
Гук Марiя Iванiвна
Призначення платежу
7791700;2730;од.гр.д.вл.жит.пр.якi розм.ВПО Гук Марiя Iванiвна iд.к.2509203221длязар.на р.UA16325365000002620101577960 зг.реє.№03(п.п.2п.19ПКМУ590)
16.08.2022
915.74 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238760072
Одержувач
Головчак Марiя Iванiвна
Призначення платежу
7791700;2730;од.гр.д.вл.жит.пр.якi розм.ВПО Головчак Марiя Iванiвна iд.к.1398803224длязар.на р.UA143220010000026202328068215 зг.реє.№04(п.п.2 п.19ПКМУ590)
16.08.2022
457.87 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238760073
Одержувач
Янiцька Марiя Олексiївна
Призначення платежу
7791700;2730;од.гр.д.вл.жит.пр.якi розм.ВПО Янiцька Марiя Олексiївна iд.к.1991905706 длязар.на р.UA843255700000000262072273287зг.реє.№02(п.п.2п.19ПКМУ590)
16.08.2022
664.65 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238760074
Одержувач
Рибаков Микола Валерiйович
Призначення платежу
7791700;2730;од.гр.д.вл.жит.пр.якi розм.ВПО Рибаков Микола Валерiйович iд.к.3504808619длязар.на р.UA713223130000026206888128206 зг.реє.№01(п.п.2п.19ПКМУ590)
16.08.2022
1 373.61 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238751003
Одержувач
ГУК в Iв.-Франк.обл./ТГВерхня/11010100
Призначення платежу
*;101;40170117;0113104,2111 податок з доходiв найманих працiвникiв з розрахункових за серпень м-ць 2022 р.;;; (п.п.2 п.19 ПКМУ590)
16.08.2022
330.79 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238751004
Одержувач
Головне управ.ДПС в Iвано-Франк.обл.
Призначення платежу
*;101;40170117;0113104,2120 ;Збiр єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування з розрахункових за серпень м-ць 2022 р.;;;(п.п.2 п.19 ПКМУ590)
16.08.2022
404.3 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238751005
Одержувач
ГУК в Iв-Фран обл./Iв-Фр обл./11011000
Призначення платежу
*;101;40170117;0113104,2111,вiйськовий збiр з розрахункових за серпень м-ць 2022 р.;;; (п.п.2 п.19 ПКМУ590)
16.08.2022
27.57 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238751974
Одержувач
Головне управ.ДПС в Iвано-Франк.обл.
Призначення платежу
*;101;40170117;0113210,2120 ;Збiр єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування за серпень м-ць 2022 р.;;; (п.п.2 п.19 ПКМУ590)
16.08.2022
373.04 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238751975
Одержувач
ГУК в Iв-Фран обл./Iв-Фр обл./11011000
Призначення платежу
*;101;40170117;0113210,2111,вiйськовий збiр за серпень м-ць 2022 р.;;; (п.п.2 п.19 ПКМУ590)
16.08.2022
25.43 UAH
ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ🔗 238751976
Одержувач
Калуський МР ВДВС
Призначення платежу
0113210,2111,стяг. iз з-ти за серпень м-ць 2022 р.Войткiв М.М. згiдно виконавчого провадження №3/345/727/2020 вiд 22.09.2020 року (п.п.2 п.19 ПКМУ590)
16.08.2022
1 365 UAH
2022 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше